Categorieën
Intervisie

Het verraderlijke aan overdracht en tegenoverdracht…

Ook zo druk met de intervisiebijeenkomsten net voor het einde van het jaar? Betrap jij jezelf er ook weleens op dat je geconfronteerd wordt met overdracht en tegenoverdracht? Wat is dit precies en hoe kun je je hiervan bevrijden?

Overdracht en tegenoverdracht spelen een prominente rol in veel relaties. Iedereen heeft ermee te maken, op een manier die emotioneel diep kan ingrijpen. Bij overdracht draag je onbewust oude gevoelens over op de ander. Je vult voor de ander in hoe die zich voelt tegenover jou. Bij tegenoverdracht gebeurt het omgekeerde: de ander draagt zijn oude gevoelens onbewust over op jou, vult in en bepaalt daardoor hoe jij je voelt tegenover hem. Deze gevoelens kunnen bedrieglijk en verwarrend zijn. Bewustwording van wat anderen met jou doen en wat jij doet met anderen helpt om je los te maken, je te bevrijden, van door hen opgelegde gevoelens en emoties die je bij jezelf vandaan halen.

Wanneer sprake is van herhaling van bepaalde patronen en de daarmee samenhangende reacties vanuit de eigen opvoedingssituatie of vanuit daarna opgedane ervaringen binnen andere relaties kan gesproken worden van overdracht. Tegenoverdracht treedt op wanneer een deelnemer, eveneens vanuit eerdere (opvoedings-)relaties, met overdrachtsgevoelens reageert op hetgeen een andere deelnemer inbrengt. Tegenoverdracht is de overdracht van een deelnemer. Voorbeelden zijn als een deelnemer zich ongemakkelijk voelt door een dominante deelnemer of als de groep zich aanpast aan een specifieke deelnemer en zich bijv. een pleasende rol aanmeet.

Hoe grijp ik als intervisiebegeleider in als ik bespeur dat er sprake is van overdracht en tegenoverdracht?

  • Het benoemen c.q. bespreken van overdracht- en tegenoverdrachtgevoelens, bijv. ‘laat mij het zelf bepalen’, en de tegenoverdracht, bijv. irritatie over afwerend gedrag, kan helderheid bieden over wat er speelt in de intervisierelatie, waarna ruimte ontstaat voor een nieuwe fase in het intervisieproces;
  • Door middel van bewustwording, communicatie en visualisatie stoorzenders van anderen onderkennen en bespreken;
  • Als de relatie veilig genoeg is: het confronteren met deze, zich herhalende, patronen en grenzen aangeven (onderwijl de verbondenheid behouden) waardoor essentiële leerpunten naar voren komen.

Hoe ga jij om met deze dynamiek? Wij horen graag jouw ideeën zodat we elkaar scherp houden en een optimaal rendement uit de intervisiebijeenkomsten halen.

Meld je via info@mcinewlaw.com aan voor de laatste intervisiesessies van dit jaar op vrijdag 5 november, donderdag 11 november of dinsdag 7 december 2021 op ons kantoor te Den Bosch. Wij verwelkomen je graag!