Categorieën
Vertrouwenspersonen

Why blaming the victim?

Wat er in de praktijk helaas vaak gebeurt, is dat de vinger wordt gewezen naar de melder van ongewenst gedrag alsof diegene het gedrag heeft uitgelokt. Denk aan het klassieke voorbeeld van het te korte rokje… Dit is echter nooit een legitimering voor een aanranding maar wordt zo wel vaak “goedgepraat”. Waarom werkt dit mechanisme van “blaming the victim” zo?

Het korte antwoord: angstreductie. Het zorgt ervoor dat wij de wereld om ons heen voor onszelf veiliger maken. “Haar is dit overkomen omdat zij meeging met een beroemdheid naar een studio rond middernacht om zogenaamd haar repertoire te oefenen… Mij overkomt dit niet want ik zal nooit zo naïef zijn.” Dit is echter een schijnveiligheid. En er wordt nogal een hard oordeel geveld…

Als vertrouwenspersoon zal ik waken voor een dergelijke tendens. Uitdagende kleding is nooit en te nimmer een legitimering voor grensoverschrijdend gedrag!

Categorieën
Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon: luxe of bittere noodzaak?

De afgelopen periode heeft wel uitgewezen dat een vertrouwenspersoon binnen een organisatie geen luxe maar bittere noodzaak is. Binnen juridische organisaties zien wij vaak interne vertrouwenspersonen, die tevens partner zijn. En dat is precies waar de schoen wringt: want hoe laagdrempelig is die situatie? Voelt de advocaat in loondienst of stafmedewerker zich wel veilig genoeg? 

Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in het transparant maken van ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen organisaties, zoals discriminatie, pesten, seksuele intimidatie en agressie/geweld.

Voor een goede uitvoering van de taken door de vertrouwenspersoon is het van belang dat hij/zij onafhankelijk zijn/haar werk kan doen. Dat is voor een externe vertrouwenspersoon in de regel iets makkelijker dan voor een interne vertrouwenspersoon. Hij/zij moet in alle rust en vertrouwen gesprekken kunnen voeren. Ook moeten de gegevens op een plek bewaard kunnen worden die voor derden niet toegankelijk is. Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat het bedrijf hier volledig achterstaat en al een beleid heeft tegen ongewenst gedrag (klachtenregeling, klachtencommissie, gedragscode, etc.).

Is jouw organisatie op zoek naar een extern vertrouwenspersoon? MCI New Law beschikt over een groot netwerk van externe vertrouwenspersonen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden via info@mcinewlaw.com.